A OMIC de Vilagarcía resolve o 30% dos conflitos en primeira instancia

O maior número de atencións realizadas foron en relación aos sectores da electricidade e a telefonía móbil
Concello de Vilagarcía de Arousa. JOSÉ LUIZ OUBIÑA
photo_camera Concello de Vilagarcía de Arousa. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

O 30% dos conflitos que os cidadáns fixeron chegar no ano 2023 á Oficina Municipal do Consumidor de Vilagarcía (OMIC) resolvéronse en primeira instancia, e de forma satisfactoria para os usuarios, sen necesidade da formalización de reclamación ante o Servizo Provincial de Consumo. Grazas á información e asesoramento proporcionado polo persoal da oficina municipal, os afectados conseguiron solucionar o conflito directamente coa empresa, mediante reclamación interna a través dos servizos de atención ao cliente, ou cubrindo a folla de reclamacións.

A resolución de conflitos en primeira instancia evita que as reclamacións cheguen ao organismo oficial e contribúe a que o acordo entre as partes se adopte de forma máis rápida para os consumidores. Malia todo, se esta vía directa non é posible, a OMIC axuda aos usuarios a tramitar a correspondente queixa ante a administración competente en materia de consumo, garantindo a protección dos dereitos dos usuarios.

Esta é unha das principais conclusións extraídas da memoria anual que vén de publicar a OMIC de Vilagarcía, documento no que se recolle que o servizo municipal atendeu en 2023 un total de 1.701 consultas e reclamacións, das que 1.355 corresponderon ao sector servizos, e as 346 restantes, ao de produtos.

Como vén sendo habitual xa dende hai anos, o maior número de atencións realizadas sobre servizos foron en relación aos sectores de electricidade (221) e telefonía móbil (166). En terceiro lugar situáronse a banca e os servizos financeiros (124 atencións). Malia que a competencia nestes últimos sectores non as ten o Servizo de Consumo, senón o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores, dende a OMIC se informa ao consumidor do organismo ao que se deben dirixir e se lles informa sobre o procedemento a seguir para realizar correctamente a reclamación. O mesmo acontece en materia de seguros (107 atencións), onde o organismo competente é a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións.

A lista dos sectores que máis consultas e reclamacións xeraron no campo da prestación de servizos complétase con internet (92), comercio electrónico (74), transporte aéreo (64), servizos profesionais (48), axencias de viaxe (41) e gas (40).

No apartado de compra de produtos, encabezan o ranking os teléfonos móbiles (73) –sendo unha das causas máis repetidas as reclamacións por incumprimento de garantías-electrodomésticos (41), coches (36), roupa (33) e calzado e complementos (26).