A OMIC aumentou en 2022 un 158% as reclamacións pola factura da electricidade

A oficina municipal tramitou o ano pasado 1.777 consutas e reclamacións, a maiores das labores informativa e de asesoramento que ofrece aos usuarios

Concello de Vilagarcía de Arousa. JOSÉ LUIZ OUBIÑA
photo_camera A OMIC recibiu 1.777 consultas e reclamacións durante o ano 2022. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) do Concello de Vilagarcía atendeu en 2022 un total de 1.777 consultas e reclamacións realizadas por consumidores descontentos pola prestación de determinados servizos ou produtos adquiridos. A memoria da OMIC desvela que a factura da electricidade foi a principal causa de conflito, pasando das 159 atencións de 2021 ás 411 do ano pasado, situándose deste xeito á cabeza dunha lista na que os servizos de telefonía móbil, con 145 atencións, e a banca e os servizos financeiros, con 133, ocupan o segundo e terceiro posto respectivamente.

A Oficina do Consumidor diferenza en dous grandes bloques as consultas e reclamacións atendidas nas súas dependencias, sendo por tradición os servizos os que xeran o maior número de incidencias (1.479 o ano pasado), fronte aos produtos (298).

No bloque de servizos, o maior número de atencións corresponderon ao sector da electricidade (411), telefonía móbil (145) e á banca e servizos financeiros (133). Seguíronlle os seguros (104), o comercio electrónico (95), internet (85), servizos profesionais (65) transporte aéreo (60) e gas (46).

No que se refire aos servizos de electricidade e gas, os problemas máis consultados e polos que máis se reclama veñen derivados da falta de facturación ao consumidor, facturacións excesivas, facturacións estimativas que non se axustan ao consumo real, incumprimento de contratos por parte da empresa ou pola aplicación do mecanismo de axuste do Real Decreto 10/20222 aos contratos renovados ou firmados a partir do 26 de abril de 2022 sen que a empresa informase debidamente aos interesados. Nestes últimos casos, a maior parte das reclamacións referíanse a contratos dentro do mercado libre.

No que á banca e servizos financeiros se refire, dende a OMIC lembran que os organismos competentes para tramitar reclamacións son o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores. Malia isto, debido gran número de persoas afectadas que se dirixiron á oficina municipal, tamén se está asesorando e axudando aos consumidores a tramitar as reclamacións.

Unha situación similar se dá no sector seguros. Neste caso, a OMIC informa aos usuarios do procedemento que deben seguir para tramitar as súas queixas ou reclamacións ante os organismos competentes: en primeira instancia ante o Defensor do Asegurado ou o servizo de Atención ao Cliente de cada compañía e, ante a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións en caso de non terse solucionado pola primeira vía.

No bloque relativo aos produtos propiamente ditos, o tema que adoita liderar a lista de reclamacións é o dos teléfonos móbiles, sobre todo en relación a aspectos relacionados co cumprimento da garantía. O ano pasado a OMIC atendeu 56 consultas por este asunto. A compra venda de automóbiles xerou 43 atencións e a de electrodomésticos 38. Por último, tamé n se tramitaron reclamacións por outros produtos como roupa (27) ou mobles (20), entre outros.

Charlas informativas

Precisamente, para resolver as dúbidas dos consumidores e informarlles dos dereitos que lle asisten, a OMIC organiza este mércores unha charla sobre a factura da luz e o xoves outra sobre os dereitos dos consumidores fronte á banca e os servizos financeiros.Técnicos de Consumo serán os encargados de informar ás persoas que asistan ás actividades que comezarán ás cinco da tarde.